Information med anledning av Coronaviruset

I den nuvarande situationen måste vi alla vara med och ta ansvar. Som privatpersoner och som verksamhetsutövare.

Vi ber dig som besökare att:

 • Stanna hemma om du känner minsta symptom.
 • Hålla gott om avstånd till andra besökare.
 • Tvätta händerna och använd gärna handsprit som finns i lokalen.
 • Flytta inga möbler och sitt inte vid avstängda bord.
 • All mat och dryck ska intas sittande vid bord.
 • Sitt tillsammans med ditt planerade sällskap (max 8 personer). Det är inte tillåtet att ansluta spontant till ett annat sällskap.

Tack för du visar vår personal och andra besökare hänsyn genom att följa detta.

Vi i Hallen känner att vi har ett dubbelt ansvar:

 • Att inte bidra till att smittan sprids.
 • Att vara med och ta ansvar för att viktiga funktioner fortsätter att fungera. Att folk kan köpa och äta lagad mat på plats eller ta med hem. 

Vi har vidtagit ett antal åtgärder:

 • Vi har minskat antalet sittplatser och glesat ut mellan borden för att på så sätt erbjuda en tryggare mötesplats för samtal, mat och dryck.
 • Vi har ökad noggrannhet och tätare städning av till exempel toaletter.
 • Vi erbjuder handsprit för de gäster som önskar.
 • Vi har markeringar i golvet för att underlätta att avstånd hålls vid köbildning.
 • Vi har tydlig information på plats som uppmanar gäster att följa restriktionerna.
 • Vi håller tät kontakt med Örebro kommun kring direktiv och anpassar lokalen och våra åtgärder efter dessa. De gör också tillsyn vilket vi uppskattar mycket.

Vi följer utvecklingen fortlöpande och de råd och direktiv som lämnas av:

 • Folkhälsomyndigheten
 • Örebro kommun
 • Tillståndsmyndigheten
 • City Örebro

Regleringen för allmänna sammankomster gäller inte besök till restauranger, köpcentrum och gallerior i dagsläget.

Tillsvidare har vi öppet och hälsar våra gäster välkomna.