Konst på Hallen

Experiment, slump och nyfikenhet. En utställning inspirerad av pussel och språkets utveckling.

Christina Råhlén är verksam som konstnär, född och uppvuxen i Örebro och nu bosatt i Glanshammar. Just nu går hon ett projektår på Örebro Konstskola.

"Bakom varje verk jag gör finns något jag vill gestalta och därmed förmedla.
I mitt arbete inspireras jag, med nyfikenhet, irritation, ilska, sorg och glädje av det som händer i mig, nära mig och omkring mig, nära och långt bort. Det försö- ker jag använda och översätta i mitt konstnärskap.

Jag målar, tecknar, skulpterar och arbetar med installationer. Experimenterar med olika material för att finna rätt uttryck. Experimenterar och låter det hända och när det händer följer jag med för att se vartåt det bär. Slumpen är mig en god vän. Plötsligt finns det där, uttrycket jag letar efter. De verk jag nu visar på Örebro Saluhall är tagna från två större projekt jag jobbar med: Pussel och Från då till nu".