Konst på Hallen

Robur Blodek ställer ut svartvita fotografier av äldre platser i vårt landskap och natur som har magisk eller mystisk historia bunden till sig.

JOTUNHEIM

Vi vandrar dagligen runt i de spår efter en tid då människor och jättar samsades om utrymmet i Sverige. I JOTUNHEIM, jättarnas hem, vill jag uppmärksamma oss på deras avtryck.

Jag vill se perspektivet våra förfäder hade på sin omgivning. En värld där de stora jättekasten på åkrarna och tandvärkstallarna i skogarna var sanning snarare än övernaturlig vidskepelse och saga.

“JOTUNHEIM” är del 3 i fotoserien “DEN OCKVLTA SKOG”, en fotografisk konstnärlig dokumentation av äldre platser i vårt landskap och natur som har magisk eller mystisk historia bunden till sig. Platserna är centrerade kring de södra delarna av Bergslagen och Örebro län där jag är uppvuxen och numera åter strövar. Hittills har jag påträffat över 30 olika jättar och 117 jätterelaterade platser i länet. Här presenteras ett urval av dessa.

För att bygga upp en känsla från en forn värld har projektet fotograferats på svartvit film med en antik lådkamera.

/Robur Blodek

Instagram: @roburblodek